รู้จัก Dogecoin! อีลอนมัส ทวีต ล่าสุด ใช้ซื้อเทสล่าได้

รู้จัก Dogecoin! อีลอนมัส ทวีต ล่าสุด ใช้ซื้อเทสล่าได้ ปกติ แนวทางการลงทุนผม ไม่มีความสนใจในเหรียญกลุ่ม Meme ขนาด เหรียญ Doge ปรับตัวสูงกว่า เกือบ 2 เท่า เพราะ นักลงทุนคาดหวัง ใน use case ของ Twitter หลังจาก Elon Musk เข้าซื้อกิจการ แต่มุมที่ผมสนใจอยากทดลอง แบบมี SL...